Клонове на банки

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се въвеждат данните на клоновете на банките, ако имат такива.

Екран

Екран - Клонове на банки


Полета

  • Банка - избира се банката за която ще се въвежда клона.
  • Клон - наименование на клона.
  • БАЕ - въвежда се БАЕ номера на клона на банката.
  • Град - избира се града в който е клона на банката.

Активни действия

Особенности

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.7 и следващите