Избор на период

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 13:50, 3 April 2014 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Последователност при избор на период

В полетата за период в продуктите ни има възможност освен избор на месец да се избере период от месеци. За целта е нужно да следвате следните стъпки:

  • отворете списъка с месеците на полето
  • кликнете и задръжте с десния бутон на мишката върху първия месец от периода (януари на фигурата)
  • преместе курсора до последния месец от периода и освободете десния бутон на мишката (декември на фигурата)

След което избрания период ще се зареди в полето (януари - декември на фигурата).