Експортиране на данни

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
фиг.1 Експорт на данни
При желание потребителя може да експортира данните от нашите продукти във външен файл, който може да бъде допълнително обработен със съответния редактор. Експортираните даннит може да са от следните - HTML, XML, Excel и Text. За стартиране на експортиране се избира бутона Експортиране с левия бутон на мишката или със съответния функционален клавиш, по подразбиране е F11. При стартиране ще видите форма подобна на фиг.1 след което е нужно да се избере файл чрез бутон "Файл". След избор на файл, ако файлът не същества в долния ляв ъгъл на формата ще видите съобщение в сиво "Избраният файл не съществува!", но ако съществува ще видите съобщение в червено "Избраният файл съществува!" което е информативно и при експортиране файлът ще се презапише, ако е възможно. При смяна на формата на файла разширението на избрания файл автоматично ще се смени. Ако за избрания формат на файла има редактор по подразбиране опцията за "Отваряне на файлът след експортирането" ще стане активна. След като се избере файл, форматът му и натискане на бутона "Експорт" се извършва експортирането на данните. При отказ за експортиране на данните трябва да се натисне бутона "Изход".


Ако Ви е необходим експорт на данните в друг формат, който за момента не сме включили, свържете се с нас чрез нашата електронна поща, форум

Вижте също