Данни на потребителя

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 12:36, 3 February 2017 by Todor (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Чрез тази форма потребителя може да конфигурира собсвените данни, които се използват в продукта. Формата може да бъде отворена чрез кликване на иконата, която се намира в лявата част на информационната лента на продукта. Формата е разделена на три секции: Основни данни, Настройка на бутони, Общи настройки.

 • Чрез бутон "Запис" промените ще се запишат и формата ще се затвари.
 • Чрез бутон "Отказ" (или с бутон Esc) формата ще се затвори без да се извършва записване на промените.

Основни данни

 • Потребителско име за вход в системата - потребителското име на текущия потребител
 • Име - името използване при отпечатване/експортиране на информация от продукта
 • Фамилия - фамилията използвана при отпечатване/експортиране на информация от продукта
 • За смяна на паролата използвана при вход в продукта е нужно въвеждането на старата и новата парола съответно в полета Стара парола, Нова парола, Потвърждаване на новата парола.
 • Година по подразбиране при вход в системата - автоматично избиране на година при избор на фирма и година при вход в системата
  • Без стойност - полето за избор на година остава празно
  • Най-голямата активна година - автоматично се избира най-голямата активна година за избраната фирма
  • Най-малката активна година - автоматично се избира най-малката активна година за избраната фирма
  • Текущата година спрямо датата на компютъра - автоматично се избира текущата година спрямо датата на компютъра, но ако тази година не е активна полето остава празно
  • Стойност - при избор е нужно да се въведе година в следващото поле, която да се избира автоматично, но ако тази година не е активна полето остава празно
Основни данни


Настройка на бутони

За по-голямо удобство има възможност да се конфигурират функционалните бутони, които са основни във всички форми в продукта. Възможните са функционалните клавиши от F1 до F12 включително. В полетата в сиво са записани стойностите преди текущите промени. Ако въведете функционален клавиш, който се използва за друго то той се присвоява на новото, а функционалния клавиш за старото действие остава празно. За улеснение при въвеждане на невалиден клавиш или когато някое действие остане без функционален клавиш неговия полето става с червен контур.

Настройка на бутони


Общи настройки

Възможност за използване на следните опции в продукта:

 • Асистент за сценариите на издаваните документи
 • Стандартен печат - изготвил
 • Стандартен печат - текуща дата
 • Печат - печат без данни
 • Стандартен експорт - изготвил
 • Стандартен експорт - текуща дата
 • Експорт - експорт без данни
 • Брой дни на известяване преди спиране на лиценза - по подразбиране е 45 дни
Общи настройки

Вижте също

Базова форма