Данни на потребителя

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 18:58, 23 July 2009 by Todor (Talk | contribs) (Нова страница: Чрез тази форма потребителя може да конфигурира собсвените данни, които се използват в проду…)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма потребителя може да конфигурира собсвените данни, които се използват в продукта. Формата е разделена на две секции: "Основни данни", "Настройка на бутони"