Difference between revisions of "Данни на потребителя"

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
 
Чрез тази форма потребителя може да конфигурира собсвените данни, които се използват в продукта.
 
Чрез тази форма потребителя може да конфигурира собсвените данни, които се използват в продукта.
Формата може да бъде отворена чрез кликване на иконата с името на текущия потребител (при инсталирането на безплатната версия на продукт FS ТРЗ e demo), която се намира в лявата част на информационната лента на продукта.
+
Формата може да бъде отворена чрез кликване на иконата с името на текущия потребител (при инсталирането на безплатната версия на продукт FS ТРЗ e demo), която се стартира от иконата в лявата част на информационната лента на продукта или от меню '''Системни функции'''.
 
[[File:PersonalSettings00.png|left|Достъп до формата]]
 
[[File:PersonalSettings00.png|left|Достъп до формата]]
 
<br style="clear: both" />
 
<br style="clear: both" />

Latest revision as of 16:51, 9 February 2017

Чрез тази форма потребителя може да конфигурира собсвените данни, които се използват в продукта. Формата може да бъде отворена чрез кликване на иконата с името на текущия потребител (при инсталирането на безплатната версия на продукт FS ТРЗ e demo), която се стартира от иконата в лявата част на информационната лента на продукта или от меню Системни функции.

Достъп до формата


Формата е разделена на три секции: Основни данни, Настройка на бутони, Общи настройки.

 • Бутон Запис - промените ще се запишат и формата ще се затвари.
 • Бутон Изход (или с бутон Esc) - формата ще се затвори без записване на промените.

Основни данни

 • Потребителско име за вход в системата - потребителското име на текущия потребител
 • Име - името използване при отпечатване/експортиране на информация от продукта
 • Фамилия - фамилията използвана при отпечатване/експортиране на информация от продукта
 • За смяна на паролата използвана при вход в продукта е нужно въвеждането на старата и новата парола съответно в полета Стара парола, Нова парола, Потвърждаване на новата парола.
 • Година по подразбиране при вход в системата - автоматично избиране на година при избор на фирма и година при вход в системата
  • Без стойност - полето за избор на година остава празно
  • Най-голямата активна година - автоматично се избира най-голямата активна година за избраната фирма
  • Най-малката активна година - автоматично се избира най-малката активна година за избраната фирма
  • Текущата година спрямо датата на компютъра - автоматично се избира текущата година спрямо датата на компютъра, но ако тази година не е активна полето остава празно
  • Стойност - при избор е нужно да се въведе година в следващото поле, която да се избира автоматично, но ако тази година не е активна полето остава празно
Основни данни


Настройка на бутони

За по-голямо удобство има възможност да се конфигурират функционалните бутони, които са основни във всички форми в продукта. Възможните са функционалните клавиши от F1 до F12 включително. В полетата в сиво са записани стойностите преди текущите промени. Ако въведете функционален клавиш, който се използва за друго то той се присвоява на новото, а функционалния клавиш за старото действие остава празно. За улеснение при въвеждане на невалиден клавиш или когато някое действие остане без функционален клавиш неговия полето става с червен контур.

Настройка на бутони


Общи настройки

Възможност за използване на следните опции в продукта:

 • Асистент за сценариите на издаваните документи
 • Стандартен печат - изготвил
 • Стандартен печат - текуща дата
 • Печат - печат без данни
 • Стандартен експорт - изготвил
 • Стандартен експорт - текуща дата
 • Експорт - експорт без данни
 • Брой дни на известяване преди спиране на лиценза - по подразбиране е 45 дни
Общи настройки


Вижте също

Базова форма