Градове

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 12:54, 21 March 2013 by Todor (Talk | contribs) (Вижте също)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се попълват градовете които може да се използват в продукта.

Екран

Екран - Градове


Полета

  • Област - избира се областта в която се намира въвеждания град
  • Община - избира се общината в която се намира въвеждания град
  • Град - въвежда се наименованието на града
  • Пощенски код - въвежда се пощенския код на града

Активни действия

Особенности

При първоначално инсталиране на продукта са налични всички градове на Република България. Възможно е да сме пропуснали някой, ако забележите пропуск моля информирайте ни чрез нашата електронна поща, форум.

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.7 и следващите