Градове

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 16:20, 24 July 2009 by Todor (Talk | contribs) (Нова страница: Това е номенклатурата на областите, от където може да се добавят/изтриват/редактират градове.…)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Това е номенклатурата на областите, от където може да се добавят/изтриват/редактират градове. При първоначално инсталиране на продукта са въведени всички области на Република България