Банки

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се въвеждат основните данни на банките които се използват в продукта.

Екран

Екран - Банки


Полета

  • Наименование - въвежда се наименованието на банката.
  • BIC - въвежда се BIC номера на банката.
  • БАЕ - въвежда се БАЕ номера на банката.
  • Град - избира се гарда в който е банката.

Активни действия

Особенности

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.7 и следващите