Базова форма

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 20:40, 20 March 2013 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Всички форми в нашите продукти са базирани на една в която сме включили основните действия свързани с данните които се обработват и/или визуализират. Поради спецификата на различните форми някой от тези основни действия са подтиснати.

Бутони

Обособили сме различните видове действия свързани с данните, като за всяко действие има бутон. Всеки бутон освен чрез кликне с мишката може да бъде достъпен и чрез натискане на функционалния клавиш, който може да се настройва от Данни на потребителя - Настройка на бутони. Лентата с бутоните се намира непосредствено след заглавието на формата. Възможно е в някои форми на продуктите ни бутоните да не извършват описаните действия, но в документацията на тези форми ще намерите описание на действията им.

Помощ

F1Icon.png
Служи за отваряне на документацията към конкретната форма. От където може да се запознаете със значението на формата, как работи, спецификата и значението на полетата и други. По подразбиране функционалния клавиш за стартиране на помощта е F1.


Добавяне

F2Icon.png
Добавяне на данни от текущите полета във формата в текущата таблицата на формата, като трябва да се отбележи че физически не са записани в базата. Записването на добавените данни се извършва чрез записване. Възможно е това действие да не е активно, в този случаи се използва записване. По подразбиране функционалния клавиш за стартиране на добавяне е F2.


Редактиране

F3Icon.png
Редактиране на данните от текущия маркиран ред от текущата таблица на формата, като данните се зареждат в съответстващите им полета. След редкатиране на данните се изпълнява добавяне / записване / отказ според нуждите. Редактиране може да се извърши чрез двойно кликване на избрания ред от текущата таблива на формата. По подразбиране функционалния клавиш за стартиране на редактиране е F3.


Изтриване

F4Icon.png
Изтриване на данни от текущия маркиран ред от текущата таблицата на формата. При форми с активно добавяне, изтриването не е физическо в базата, а се извършва при записване. При форми с неактивно добавяне, изтриването се извършва в базата. По подразбиране функционалния клавиш за стартиране на изтриване е F4.


Записване

F5Icon.png
Записване на данните в базата. По подразбиране функционалния клавиш за стартиране на записване е F5.


Търсене

F6Icon.png
Търсене в данните на текущата таблица във формата, където е възможно. В търсене в данните е описано детайлно начина на работа с тази функционалност. По подразбиране функционалния клавиш за стартиране на търсене е F6.


Изпълнение

F9Icon.png
Чрез това действие се извършва зареждане на данните от базата във формата. В някой форми това действие се изпълнява автоматично без потребителска намеса. По подразбиране функционалния клавиш за стартиране на изпълнение е F9.


Експортиране

F10Icon.png
Експортиране на текущите данните от таблицата във формата, където е възможно. В експортиране на данни е описано детайлно начина на работа с тази функционалност. По подразбиране функционалния клавиш за стартиране на експортиране е F10.


Принтиране

F11Icon.png
Отпечатване на текущите данни в таблицата във формата. Възможно е при някои форми да се използва специфична бланка при печат, която не отговаря на визуалното таблично представяне на данните. По подразбиране функционалния клавиш за стартиране на принтиране е F11.


Изход

EscIcon.png
Затваряне на текущата форма. Клавиша за изход е Esc.


Отказ

EscIcon.png
При редактиране функционалността на затваряне на формата е подтисната и се извършва отказване от редакция. При което полетата се нулират и данните не се записват в базата или не се добавят в текущата таблица на формата. Клавиша за изход е Esc.


Вижте също